Missie
Circular Plastics

“Let’s create a cleaner world together”

Missie

Vanaf 2019 introduceren wij Duurzame oplossingen als innovatieve standaard in de integrale logistieke keten van de internationale bloemen,- en plantensector binnen onze visie van een Circulaire Economie

Hierbij stimuleren wij hergebruik binnen een gesloten kringloop waarbij producten veelvuldig worden ingezameld, hergebruikt en via moderne upcycling technieken continu worden gerecycled.

Wij nemen hierbij onze verantwoordelijkheid om inzet van schaarse grondstoffen voor eenmalige verpakkingen te vermijden en deze maximaal dus voor 100% te reservereren voor de toekomstige generaties.

Met onze duurzame Circulaire oplossingen,  spelen een pro-actieve rol en door toepassing van Hi-tech productie technieken leveren wij door minimale afval in alle verwerkings processen en een maximale inzet van door ons ingezamelde kunststoffen, papier en karton,  een substantïële bijdrage aan de CO2 footprint . Dit  binnen de logisitieke keten hand in hand met continue besparingen van logistieke kosten voor inkoop,- en handling van verpakkingen.

Onze klant specifieke oplossingen stimuleren extra verkoop naar de consument. Het Circulair intelligente databeheer stelt ons in staat om advies te geven voor een optimale match tussen vraag en aanbod. 

Naast respect voor natuurlijke hulpbronnen en het klimaat, dragen wij binnen ons Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij aan het verbeteren van de gezondheid en het sociale welzijn van de werknemers van onze toeleveranciers en klanten.