Strategie
Circular Plastics

“Let’s create a cleaner world together”

Strategie

Onze Strategische planning is een bepaling van een keuze uit alternatieven op hoofdlijnen binnen onze organisatie. Die loopt over een horizon of periode van 5 jaar en vormt daarmee het centrale uitgangspunt voor deelbeslissingen die op kortere termijn binnen Circulaire Oplossingen  worden genoemd.

De financiële effecten van strategische beslissingen worden vastgelegd in een begroting. Een strategie bestaat uit meerdere tactieken, die op hun beurt weer uit meerdere operationele beslissingen bestaan. Hierbij volgen wij het volgende Business model:

Onze strategie in hoofdlijnen is als volgt samen te vatten;

  • Wij concentreren ons op duurzame inzet van grondstoffen onderbouwd door concrete LCA’s die onze overtuiging van upcycling en hergebruik op het hoogste kwaliteitsniveau in de waardeketen een maximale bijdrage levert aan het milieu
  • Daarbij zoeken wij als doelgroep eindbeslissers op die over de schakels heen in de keten invloed kunnen uitoefenen op een standaardisatie van materialen en verpakkings oplossingen die in de gehele logistieke keten maatschappelijke winst opleveren op het gebied van economie en ecologie
  • Er zijn concrete doelstellingen geformuleerd in de vorm van de Triade van onze overtuiging dat  25% besparing op CO2, op logistieke Handlingkosten, en uiteindelijk op extra verkoop volumes die door onze duurzame oplossingen worden gerealiseerd.
  • Deze KPI’s zijn de hoeksteen van onze Circulaire initiatieven, en worden permanent gemeten en statistisch vastgelegd en bewezen.

Naast een positieve impact en winst voor alle spelers in de logistieke keten, willen wij ook onze aandeelhouders waarderen voor het vertrouwen dat wij vanaf de start hebben genoten via zowel financiële kapitaalinjectie, maar vooral ook door de enorme gedrevenheid in het respecteren van de balans in het het drieluik van Planet, People and Profit.